தந்தை தன் மகனுக்கு செய்த உபதேசம் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: மெளலவி ரஹ்மத்துல்லாஹ் இஹ்ஸானி
அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம்
நாள் : 12 செப்டம்பர் 2014 வெள்ளிக்கிழமை
இரவு இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

[youtube id=_7l6tSQdNgM]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *