தராவீஹ் தொழுகையின் ரக்க-அத்துகள் எண்ணிக்கை பற்றிய சட்டம் என்ன?

வழங்கியவர்: அப்பாஸ் அலீ MISC
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தமிழகம், இந்தியா.
நாள்: 19 ஜூன் 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளிவாசல்

[youtube id=snuFePS6rTU]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *