தர்பிய்யாவின் நோக்கம் என்ன? (வீடியோ)

வழங்குபவர்: அஷ்ஷைஹ் அலீ அக்பர் உமரீ , இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தமிழகம்.

[youtube id=2CYUuSUNQW4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *