தலைமை – நிர்வாகம் – ஆலோசனை (வீடியோ)

வெள்ளி ஜும்ஆ  குத்பா பேருரை

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி அவர்கள்,

அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

நாள்: 15 பிப்ரவரி 2013 வெள்ளிக்கிழமை

இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் – பள்ளி வளாகம்

[youtube id=ncMdJbRVURM]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *