தவறுகளை காணும்போது நபிகளாரின் அணுகுமுறை (v)

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – உரை: மெளலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், கோபார் தஃவா நிலையம் – நாள் :02-02-2017 வியாழக்கிழ‌மை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *