தவிர்க்கப்பட வேண்டிய கொள்கைத் தவறுகள் (V)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: மௌலவி யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.
நாள்: 25-04-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

[youtube id=pG5zRbc-Jyw]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *