தவ்பா – பாவமன்னிப்பு (A)

தவ்பாவின் மகத்துவத்தை தெளிவுபடுத்தும் நல்ல பயனுள்ள உரை – வழங்கியவர்: மௌலவி. ஃபக்ருதீன் இம்தாதி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம் – நாள்: 23-08-2012 வியாழக்கிழமை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) ஜும்ஆ மஸ்ஜித்

ஆடியோ : (Download) {MP3 format -Size : 24.58 MB}

Audio Player