தவ்ஹீத் புரட்சியும் இஸ்லாமிய ஆட்சியும் (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

மௌலவி எஸ்.கமாலுத்தீன் மதனீ
(பேராசிரியர் — ஃபிர்தௌஸியா அரபிக் கல்லூரி
மற்றும் அல்- ஜன்னத் பத்திரிக்கை ஆசிரியர்)
நாள் : 02-05-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : அல் ஜுபைல் தஃவா பள்ளி வளாகம்

[youtube id=m-tdSfakGL0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *