திருந்திவாழ திருமறையின் வழிகாட்டல்கள் (v)

வழங்கியவர்: மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்,
அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம்.
நாள்: 10 ஏப்ரல் 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சஊதி அரேபியா.

[youtube id=o2QZawN-ALQ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *