தீய நட்பை விட்டும் திரும்பி விடுங்கள் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
உரை: மெளலவி ஸமீம் ஸீலானி
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் நகரம்
நாள் :02-01-2015 வெள்ளிக்கிழ‌மை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

[youtube id=g8BKdps9wPQ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *