தீய பழக்கங்களை மாற்றிக்கொள்வோம் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – உரை: மெளலவி மஸூத் ஸலஃபி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா, – நாள்: 10-02-201 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *