துல்ஹஜ்ஜுடைய முதல் பத்து நாள்கள் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி, – அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – நாள் : 29 ஆகஸ்டு 2014 வெள்ளிக்கிழமை – இரவு இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *