துல்ஹஜ் மாதமும் குர்பானியுடைய சட்டங்களும்

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.
நாள் : 04-10-2013 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

  [youtube id=HczNnxmvkUQ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *