தூக்கமும் – கனவும் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
உரை: மெளலவி ஷரீஃப் பாகாவி
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல்-2
நாள் :01-01-2015 வியாழ‌க்கிழ‌மை
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=fImvU0fyqCQ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *