தூய்மையான நாடும் மன்னிக்கும் இறைவனும் (வீடியோ)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஹம்மத் மன்சூர் மதனி, அழைப்பாளர், இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம், தம்மாம், சஊதி அரேபியா

நாள்: 25-08-2011 வியாழன் இரவு – ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி

இடம்: தம்மாம் இஃப்தார் கேம்ப், சஊதி அரேபியா.

 [youtube id=3A2OaTX9Koc]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *