02 : தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – 11-03-2016

01 NMD 11MAR16
அல்லாஹ்வின் பேரருளாள் 11 மார்ச் 2016 வெள்ளிக்கிழமை அஸர் தொழுகைக்குப்பின் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் “Street Dawah” நடைப்பெற்றது. இதில் தஃவா உதவியாளர்கள் மாற்றுமத சகோதரர்களை சந்தித்து ஏகத்துவத்தை தெளிவாக விளக்கினார்கள். இதில் பங்களிப்பு செய்த சகோதரர்களுக்கு அல்லாஹ் மறுமையில் நற்கூலி வழங்குவானாக! ஜஸாக்குமுல்லாஹு ஹைரா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *