[தொடர்: 6-100] அல்லாஹ் அல்லாதவரைக் கொண்டு சத்தியம் செய்தல்

  • உங்களின் தந்தையரைக் கொண்டு நீங்கள் சத்தியம் செய்வதை திண்ணமாக அல்லாஹ் தடுக்கிறான். எனவே யாரேனும் சத்தியம் செய்வதாயிருந்தால் அல்லாஹ்வைக் கொண்டே சத்தியம் செய்யட்டும். இல்லையெனில் வாய்மூடி இருக்கட்டும் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் ( அறிவிப்பவர்:-  இப்னு உமர் (ரழி) புஹாரி-6646, முஸ்லிம் )
  • அமானிதத்தைக் கொண்டு சத்தியம் செய்பவர் நம்மைச் சார்ந்தவரல்லர் என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ( அறிவிப்பவர்:- புரைதா (ரழி)  நூல்: அபூதாவுத் )
  • “கஃபாவின் மீது சத்தியமாக இல்லை” என ஒருவர் கூறியதை இப்னு உமர்(ரழி) கேட்டதும் அல்லாஹ்வைத் தவிர மற்றவற்றைக் கொண்டு நீ சத்தியம் செய்யாதே. ஏனெனில் யார் அல்லாஹ்வை தவிர மற்றவற்றைக் கொண்டு சத்தியம் செய்கிராறோ,  அவர் காஃபிராகி விட்டார் அல்லது இணை வைத்து விட்டார் என நபி (ஸல்) அவர்கள்  கூறக்கேட்டிருக்கிறேன்.  என்று கூறினார்கள்.  ( நூல் :- திர்மிதி )

பயன்கள்:-

  1. அல்லாஹ்வை தவிர்த்து மற்றவற்றைக் கொண்டு சத்தியம் செய்வது ஹராமாகும். அது சிறிய ஷிர்க் ஆகும். ஷிர்க் பெரும் பாவங்களிள் ஒன்றாகும்.
  2. நபி, கஃபா, கண்ணியம், வாழ்க்கை போன்ற படைப்புகளைக் கொண்டு சத்தியம் செய்வது ஹராமாகும்.
  3. அல்லாஹ்வைக் கொண்டு அல்லது அவன் திருநாமங்கள், பண்புகளை கொண்டேதான் சத்தியம் செய்வது கூடும்.
( எழுத்தாக்க உதவி: சிங்கை ஷாஜஹான் )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *