[தொடர்: 7-100] சகுனம் பார்ப்பது

  • தொற்று நோய், சகுனம் பார்ப்பது (இஸ்லாத்தில்) இல்லாதது, எனினும் நல்ல சகுனம் எனக்கு விருப்பமானது. அதுவோ அழகிய வார்த்தையாகும் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ( அறிவிப்பவர்:- அனஸ் (ரழி) நூல்: புஹாரி-5756, முஸ்லிம், திர்மிதி-1664 )
  • சகுனம் பார்ப்பது ஷிர்க்காகும் ( அறிவிப்பவர்:- இப்னு ம|ஸ்ஊத் (ரலி) நூல்:அபூதாவுத் )

பயன்கள்

  1. சகுனம் பார்ப்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அது பறவைகள் அல்லது மற்றவற்றைக் கொண்டு சகுனம் பார்த்து ஒரு செயலைச் செய்யாது விட்டுவிடுவதற்குச் சொல்லப்படும்.
  2. சகுனம் ஒரு செயலைச் செய்யாமல் விடுவதற்குக் காரணமாக இருந்தால் அது ஷிர்க்காகும். ஏனெனில், நன்மையோ தீமையோ அளிக்கக்கூடிய சக்தி அல்லாஹ் அல்லாதவற்றுக்கும் இருக்கின்றது என்று நம்பிக்கை கொள்வதாகும்.
  3. நல்ல சகுனம் என்பது விரும்பத்தக்கதாகும், அதில் அல்லாஹ்வைப்பற்றிய நல்லெண்ணமும், நல்ல வார்த்தைகளாகவும் இருக்க வேண்டும்.

( எழுத்தாக்க உதவி: சிங்கை ஷாஜஹான் )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *