தொழுகையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
உரை: மெளலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், கோபார் அழைப்பு மையம்.
நாள் :07 ஆகஸ்டு 2015 வெள்ளிக்கிழ‌மை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

[youtube id=xpayoh859Ik]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *