த‌வறான குண இயல்புகளை மாற்ற இஸ்லாம் கூறும் வழிமுறை (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – வழங்கியவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 20 மார்ச் 2015 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: தம்மாம் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *