நஃபிலான தொழுகைகள் (வீடியோ)

நஃபிலான தொழுகைகள் எவை? அதற்குரிய ஆதாரங்கள், மற்றும் அவற்றை நிறைவேற்றும் முறை, அதனால் கிடைக்கும் பலன்கள் ஆகியவற்றை விளக்கும் தொடர் உரை.

வழங்குபவர்: மௌலவி ஸமீம் ஸீலானி, அழைப்பாளர், ஜுபைல், சஊதி அரேபியா.

இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்.

ஆக்கம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – தமிழ் பிரிவு

 [youtube id=ZeGpcTj1rwU]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *