நபிகளாரது வீட்டில் இரவு நேரங்கள் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா, தம்மாம்.
நாள்: 01 ஜனவரி 2015 வியாழக்கிழமை
இடம்: ஐஸிஸி தஃவா நிலையம், தம்மாம்

[youtube id=h4602pYFU-Q]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *