நபிகளாரின் தோழர்கள்

தலைப்பு: நபிகளாரின் தோழர்கள்

உரை: மௌலவி நூஹ் மஹ்ளரி

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் – தம்மாம்

நாள்: 03.03.2011 வியாழன் இரவு

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – தம்மாம்

Audio Download

[audio:http://media4us.com/dawa/nouh/tholargal.mp3]


Video Download

[flv:http://media4us.com/dawa/nouh/tholargal.flv http://media4us.com/chittarkottai/nooh%20mahlari.jpg 450 317 https://suvanacholai.com /wp-content/plugins/kvs-flv-player/kt_player.swf]