நபிகளாரின் வம்சம் (v)

முஸ்லிமான ஒவ்வொருவரும் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய நபிகளாரின் பரம்பரை பற்றிய செய்திகளின் தொகுப்பு – வழங்கியவர் : மெளலவி அப்துல் அஸீஸ் முர்ஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ICC தஃவா நிலையம், தம்மாம் – இடம்: ஹிதாயா தஃவா நிலையம், கோபார், சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *