நபிகளாரின் வாழ்க்கை பாகம்-1 (வீடியோ)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் அலீ அக்பர் உமரீ, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தமிழகம்.

[youtube id=JAgdpc4JD8o]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *