நபிகளாரின் வாழ்க்கை பாகம்-2 (வீடியோ)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் அலீ அக்பர் உமரீ, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தமிழகம்.

 [youtube id=7AQoHuvKYFc]

One comment

  1. May Allah accept your efforts and hardwork.

    Sound quality is very poor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *