நபிகளாரைப் பின்பற்றுதலும் நன்றி செலுத்துதலும் (v)

ஜூம்ஆ குத்பா பேருரை
உரை: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம்.
நாள் :16-10-2015 வெள்ளிக்கிழ‌மை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

[youtube id=5Ij7QbRnoQ4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *