நபிகளாரை கனவில் காண முடியுமா ? (v)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர் ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம்.
நாள் : 15-9-2014 திங்கள்கிழமை இரவு
இடம் :, ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை,
ராக்கா, தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

[youtube id=777iW234MeI]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *