நபிகளாரை நேசிப்போம் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – உரை: மெளலவி எம்.என். நூஹ் மஹ்ளரி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஈட்க்ச் அழைப்பு மையம், தம்மாம் – நாள் :01-01-2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *