நபிகளாரை பின்பற்றுவோம் (v)

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி
அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம்.
நாள் :22-01-2014 வியாழக்கிழ‌மை
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்.

[youtube id=-ELdwOpPKXA]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *