நபிகளார் காலத்தின் மஸ்ஜிதுன்னபவி (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் அழைப்பாளர்
ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம்.
நாள் : 28-11-2014 வெள்ளி இரவு
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

[youtube id=HubI5wU11EE]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *