நபிகளார் செய்த இஸ்திஃபார் – கேள்வி – பதில்

நபிகளார் தினசரி செய்த இஸ்திஃபாரை நாம் எவ்வாறு செய்வது ?

வழங்கியவர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம்.
நாள் :06-11-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: SWCC பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *