நபிகளார் மீது நமக்குள்ள நேசம் (ஆடியோ)

வெள்ளி ஜும்ஆ மேடை 210912

வழங்கியவர்: ஷேஹ் ரஹ்மத்துல்லா இம்தாதி, அழைப்பாளர், அல்கோபார் அழைப்பு மையம், சஊதி அரேபியா

நாள்: 21-09-12 வெள்ளிக்கிழமை

இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்.

ஆடியோ : (Download) {MP3 format -Size : 18.14MB}

Audio Player [audio:https://suvanacholai.com/video/21sep12 jum aa.mp3]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *