நபித்தோழர்களின் சிறப்பும் நயவஞ்சகர்களின் அவதூறும் (v)

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
உரை: மெளலவி அப்பாஸ் அலீ MISC
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தமிழகம், இந்தியா.
நாள் :23-7-2015 வியாழக்கிழ‌மை
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=YmLb5uoWOGw]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *