நமக்குள் நிகழ்ந்த மாற்றம் என்ன?

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: மெளலவி ஸமீம் ஸீலானி
அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம்
நாள்: 17 ஜூலை 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளிவாசல்

[youtube id=_lOrfmjGVUY]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *