நமது கண்ணீரும் கவலையும் எதற்காக ?

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: மௌலவி. ஃபக்ருதீன் இம்தாதி,
அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.
நாள் : 02-10-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்.

[youtube id=IpZaeJXRTLg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *