நம்மிடம் மாற்றம் ஏற்படாதது ஏன்? (வீடியோ)

ரமளான் எப்பொழுது வரும் என காத்திருந்தோம். ரமளானும் வந்தது. மகிழ்வுடன் நோன்பு நோற்றோம். ஐவேளை தொழுகையும் பேணுதலாக தொழுதோம். ஆர்வமுடன் ஜக்காத், ஸதக்காக்கள் கொடுத்தோம். விழித்திருந்து இரவுத்தொழுகையும் தொழுது, குர் ஆனையும் ஓதி முடித்தோம். அனைத்து தீமைகளிலிருந்தும் விலகி இருந்ததோடு மட்டுமல்லாமல், ஆகுமானதைக்கூட தடுத்துக்கொண்டோம். இவ்வளவு தியாகங்ளையும்  ரமளானில் தொடர்ந்து கடைபிடித்த நம்மிடம், ரமளான் முடிந்ததும் அனைத்து நல்லமல்களும் எங்கோ ஓடி மறைந்து, தீமைகள் சிரிது சிரிதாக உள்நுழைகிற்தே… எப்படி ?… (தொடர்க…)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் ஃபக்ருதீன் இம்தாதி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல்.
நாள்: 13 ஆகஸ்டு 2013 – RC2-கேம்ப்

 [youtube id=lSv3rdCS5zQ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *