நயவஞ்சகம் (நிfபாக்) (v)

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம்.
நாள்: 18 ஜூலை 2014 வெள்ளிக்கிழமை ஜும் ஆ தொழுகைக்குப் பிறகு …
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

நயவஞ்சகன் (முனாfபிக்) என்பதை இஸ்லாத்தின் பார்வையில் எப்படி அடையாளம் காண்பது ?

[youtube id=FbbkSX5-8SM]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *