நற்செய்தி சொல்லல் நபிகளாரின் ஸுன்னா (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம்.
நாள் :13-11-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *