நல்லடியார்களாக வாழ முயற்சிப்போம் (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: மெளலவி, பக்ருதீன் இம்தாதி,
அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம்
நாள் : 13-8-2015 வியாழன் இரவு 
இடம்: எஸ்கேஎஸ் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

[youtube id=texAIZMHknQ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *