நாம் படிப்பினை பெறவேண்டிய நபிகளாரின் முன்னறிவிப்புகள்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் அவர்கள்
அழைப்பாளர் ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபார்
நாள்: 28 ஆகஸ்டு 2014 வியாழக்கிழ‌மை
இடம்: எஸ்கேஎஸ் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

[youtube id=KVFH7fG3RFg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *