நாம் மறந்துவிட்ட கடமை (வீடியோ)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் சதக்கத்துல்லாஹ் உமரீ, அழைப்பாளர். தமிழகம், இந்தியா.
நாள் : 07-03-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்.

[youtube id=jayhwaNjknw]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *