நாளும் நன்மை தரும் நல்லமல்கள் – 2 (வீடியோ)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி, அழைப்பாளர்
நாள் : 10-10-2013 வியாழக்கிழமை இரவு
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=p15XjeHQLmQ]

One comment

  1. Mohamed Sha Haja

    Very Useful topics kindly repeat the duaa’s more times its better for noted and memo-rise.

    Zajakallah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *