சகோதரத்துவம் (ஆடியோ)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

வழங்கியவர்: மௌலவி. எம்.என். நூஹ் மஹ்ளரி, அழைப்பாளர் (IDGC) தம்மாம்.

நாள்: 31-08-12 வெள்ளிக்கிழமை

இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்.

ஆடியோ : (Download) {MP3 format -Size : 27.5 MB}

Audio Player [audio:https://suvanacholai.com/video/Nooh_Mahlari02_310812.mp3]

==
[mp3j track=”https://suvanacholai.com/video/Nooh_Mahlari02_310812.mp3″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *