நோன்பை முறிக்கும் காரணிகள் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி
அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம்
நாள்: 03 ஜூலை 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளிவாசல்

[youtube id=rYEhj9LA5ds]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *