நோய் நிவாரணம் (ஆடியோ)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் யாஸிர்  ஃபிர்தௌஸி , அழைப்பாளர், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

நாள்: 23 நவம்பர் 2012 வெள்ளிக்கிழமை

இடம்: போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம், ஜுபைல், சஊதி அரேபியா.

[youtube id=rTOHPjAYND8]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *