பரிசளிப்பு -நன்றியுரை (வீடியோ தொகுப்பு)

ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – தமிழ் பிரிவு வழங்கிய
இஸ்லாம் ஓர் அறிமுகம் நிகழ்ச்சி

பரிசளிப்பு -நன்றியுரை (வீடியோ தொகுப்பு)

நாள்: 12 டிசம்பர் 2013 வியாழன் இரவு
இடம்; ரீகல் கிளாசிக் ஹோட்டல்.

[youtube id=-nVMvK5vp6U]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *