பாவங்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் (v)

ஆடியோ: பாவங்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்

ஜும் ஆ குத்பா பேருரை – மெளலவி மசூத் ஸலஃபி, அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 18 மார்ச் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *