பாவிகளின் சிறைச்சாலை (வீடியோ)

16-ஆவது இஸ்லாமிய ஒருநாள் மாநாடு

இரண்டாம் அமர்வு – சிறப்புரை
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் கமாலுத்தீன் மதனீ, அழைப்பாளர்,
ஜமியத்துல் குர்ஆன் வல் ஹதீஸ், தமிழகம். இந்தியா.
நாள்: 18-4-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

[youtube id=Y7t2d1ysFoU]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *