பூமியில் பேரழிவுகள் ஏன் ஏற்படுகிறது ?

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: மவ்லவி அஸ்ஹர் ஸீலானி,
அழைப்பாளர், கோபார் அழைப்பு மையம்.
நாள்: 15 மே 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

[youtube id=9a3w6my1G3U]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *